Start

När ska man meddela tilldelningsbeslut respektive skicka avtal vid direktupphandling?

Publicerad 07 september 2017
Hej.

I vilken ordning skall man skicka tilldelningsbeslut och avtal vid en direktupphandling? Då avtalsspärr är fritt att välja.

Ove

Publicerad 07 september 2017

Hej Ove,

Ordning vid utskick av tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandling
Det finns inga regler i lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende i vilken ordning man ska skicka tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandling. Det finns alltså inget hinder mot att skicka tilldelningsbeslut och avtal samtidigt.

En anbudsgivare som tar emot ett avtalsförslag kan under vissa omständigheter uppfatta det som ett tilldelningsbeslut. I ett sådant läge kan ett formellt tilldelningsbeslut vara överflödigt. Detta eftersom det inte finns några formkrav hur beslut om tilldelning meddelas vid direktupphandling. Tänk på att eventuella övriga anbudsgivare snarast möjligt ska underrättas om beslutet om tilldelning.

Frivillig avtalsspärr vid direktupphandling
Väljer den upphandlande myndighet att frivilligt annonsera om sin avsikt att tilldela av kontrakt genom direktupphandling enligt 19 a kap. 9 § LOU får den upphandlande organisationen inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annonsen publicerats. När dessa 10 dagar passerat kan en domstol inte ogiltigförklara det direktupphandlade avtalet.

Överväger den upphandlande myndigheten att skicka ett avtalsförslag innan tidsfristen löpt ut kan det vara lämpligt att tydligt klargöra att avtalet inte är civilrättsligt bindande innan tidsfristen löpt ut.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – övriga anbudsgivare ska snarast möjligt ska underrättas om beslutet om tilldelning
  • 19 a kap. 9 § - annons om avsikt att direktupphandla
  • 20 kap. 3 § LOU – frivillig avtalsspärr vid direktupphandling
  • 20 kap. 15 § punkten 4 LOU – det är inte möjligt att överpröva avtalets giltighet när den upphandlande organisationen har annonserat om sin avsikt att upphandla enligt 19 a kap. 9 § och har iakttagit avtalsspärren enligt 20 kap. 3
 

Gustav

08 september 2017 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.