Start

När ska man meddela tilldelningsbeslut respektive skicka avtal vid direktupphandling?

Publicerad 07 september 2017
Hej.

I vilken ordning skall man skicka tilldelningsbeslut och avtal vid en direktupphandling? Då avtalsspärr är fritt att välja.

Ove

Publicerad 07 september 2017

Hej Ove,

Ordning vid utskick av tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandling
Det finns inga regler i lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende i vilken ordning man ska skicka tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandling. Det finns alltså inget hinder mot att skicka tilldelningsbeslut och avtal samtidigt.

En anbudsgivare som tar emot ett avtalsförslag kan under vissa omständigheter uppfatta det som ett tilldelningsbeslut, varför ett formellt tilldelningsbeslut skulle vara överflödigt. Detta eftersom det inte finns några formkrav hur beslut om tilldelning meddelas vid direktupphandling. Tänk på att eventuella övriga anbudsgivare snarast möjligt ska underrättas om beslutet om tilldelning.

Frivillig avtalsspärr vid direktupphandling
Väljer den upphandlande myndighet att frivilligt annonsera om tilldelning av kontrakt genom direktupphandling enligt 19 kap. 13 § LOU får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annonsen publicerats.

Överväger den upphandlande myndigheten att skicka ett avtalsförslag innan tidsfristen löpt ut kan det vara lämpligt att tydligt klargöra att avtalet inte är civilrättsligt bindande innan tidsfristen löpt ut.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 29 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – övriga anbudsgivare ska snarast möjligt ska underrättas om beslutet om tilldelning
  • 20 kap. 3 § LOU – frivillig avtalsspärr vid direktupphandling.
Uppdaterad: den 24 september 2019

Med vänlig hälsning

Gustav

8 september 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.