Start

Får ett moderbolag och ett dotterbolag lämna anbud i samma upphandling?

Finns det några hinder för moder och dotterbolag att lägga bud i samma upphandling?

Gäller det andra regler om det finns en moderbolagsgaranti från moderbolaget till dotterbolaget i upphandlingen?

Hasse Petterson

Publicerad 23 september 2017

Hej Hasse!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett moder- och dotterbolag kan lämna separata anbud i en och samma upphandling.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller ingen bestämmelse som hindrar moder- och dotterbolag från att lämna var sitt anbud i samma upphandling. Detsamma gäller för parallella anbud, det vill säga flera anbud som inkommer från samma leverantör. Det är dock inte uteslutet att en upphandlande myndighet vill begränsa antalet anbud från samma leverantör i en upphandling, vilket i så fall ska framgå av upphandlingsdokumentet. Du hittar ett tidigare inlägg om parallella anbud och möjligheten för upphandlande myndigheter att begränsa sådana i vår Frågeportal, se inlägget Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling?.

En leverantör får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav som bland annat avser ekonomisk och finansiell ställning. Det kan till exempel ske genom att ett dotterbolag lämnar in en moderbolagsgaranti med sitt anbud. Ett sådant åberopande påverkar inte möjligheten för moderbolaget att lämna anbud.

Läs mer
Läs mer om att samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats. Se även Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4779–19 där två leverantörer med samma ägare hade lämnat anbud i en upphandling. Kammarrätten ansåg inte att det i målet inte var visat att leverantörernas anknytning till varandra hade haft en sådan faktisk inverkan på innehållet i leverantörens anbud att dessa inte kan anses som självständiga och oberoende.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – leverantörers åberopande av andra företags kapacitet.
Med vänliga hälsningar,

Johan

25 september 2017 (Uppdaterat 17 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.