Start

Får man ställa miljökrav på distribution av varor?

Publicerad 28 september 2017
Hej!

Får man ställa miljökrav gällande distributionen när man upphandlar varor?

Lena Dalström

Publicerad 28 september 2017

Hej Lena,

Svaret på din fråga beror delvis på om distributionen av varorna regleras av ett särskilt distributionsavtal eller om distributionen regleras i avtalet om upphandling av varor. Det är som utgångspunkt i högre grad möjligt att ställa miljökrav gällande distributionen då det gäller ett renodlat distributionsavtal. Vi tolkar dock din fråga som att du avser ett avtal om upphandling av varor som inkluderar distributionen av dessa varor.

En upphandlande myndighet får ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Miljökrav får enbart ställas om de är kopplade till upphandlingsföremålet och inte strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

En upphandlande myndighet får alltså under vissa förutsättningar ställa miljökrav vid distributionen av transporter som kan innehålla andra varor än de myndigheten själv har upphandlat. Möjligheten att kontrollera och följa upp miljökraven får avgöras i varje enskilt fall med beaktande av bland annat proportionalitetsprincipen och hur kravställningen kan komma att påverka konkurrensen och hur detta kommer att påverka prisbilden.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 1 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – det går att ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras
  • prop. 2015/16:195 s. 801 – miljökrav får enbart ställas om de är kopplade till upphandlingsföremålet och inte strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

2 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.