Start

Är det tillåtet att spela in samtal mellan upphandlande myndighet och leverantör?

Publicerad 09 oktober 2017
Är det tillåtet att via mobil spela in ett möte med en leverantör förutsatt att denne har accepterat?

Pia Jensen

Publicerad 09 oktober 2017

Hej Pia,

Ja, det är tillåtet.

I sammanhanget kan det nämnas att muntlig kommunikation får användas under en upphandling, om kommunikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen och den upphandlande myndigheten dokumenterar sådana uppgifter från kommunikationen som är av betydelse för upphandlingen.

Med väsentliga delarna av upphandlingen avses upphandlingsdokument, anbudsansökningar, intresseförklaringar och anbud. Särskilt muntlig kommunikation med anbudsgivare som väsentligen kan påverka innehållet i och bedömningen av anbuden ska dokumenteras i tillräcklig utsträckning och på lämpligt sätt, till exempel genom skriftliga eller inspelade redogörelser eller sammanfattningar av huvudinnehållet i kommunikationen.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – muntlig kommunikation
  • artikel 22.2 i LOU-direktivet – vad som avses med väsentliga delarna av upphandlingen och dokumentation om muntlig kommunikation används.
Uppdaterad: den 13 november 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

09 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.