Start

Hur ska urvalet göras vid ett urvalsförfarande?

Publicerad 16 oktober 2017
Hej,

Har en fundering kring hur urvalet av leverantörer ska göras i ett urvalsförfarande.

Hur säkerställer man att de leverantörer, minst fem till antalet, som ska bjudas in att lämna anbud, väljs ut på ett objektivt sätt (förutsatt att de uppfyller ställda krav)?

Tack på förhand!

Marie

Publicerad 16 oktober 2017

Hej Marie!

Det saknas bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) om hur urvalet ska gå till. Klart är att de grundläggande upphandlingsprinciperna ska iakttas.

En liknande fråga har tidigare besvarats i vår Frågeportal se inlägget Vad får begränsningskriterier i ett flerstegsförfarande innehålla?, där du finner ett mer utförligt resonemang om urvalsförfarandet.

Det krav som gäller vid selektivt förfarande som innebär att minst fem leverantörer ska bjudas in gäller inte vid urvalsförfarande. Kravet följer av 4 kap. 7 § andra stycket LOU, vilken är en bestämmelse som inte ska tillämpas vid urvalsförfarande.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) –urvalsförfarande
  • 19 kap. 2 § fjärde strecksatsen LOU – bestämmelse där det indirekt framgår att 4 kap. 7 § andra stycket LOU inte gäller vid urvalsförfarande.
Med vänliga hälsningar,

Johan

17 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.