Start

Behöver en anbudsgivare spara eller arkivera sina anbud?

Hej,

Vi är lite osäkra på om vi måste arkivera anbud i original (med den fysiska underskriften) när vi har lämnat in ett digitalt anbud. Om ja vilka handlingar det då gäller:
  1. Underskrivet anbud
  2. Underskrivna svarsdokument t.ex. Sanningsförsäkran 
  3. Samarbetsavtal/back to back agreement eller åtagande från underleverantör etc. 
Vi har fått lite motstridiga uppgifter om detta och spar därför alla unika handlingar för säkerhets skull, vilket då är ganska utrymmeskrävande

Suzanne

Publicerad 08 november 2017

Hej Suzanne,

I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inga krav på att anbudsgivaren ska spara sina anbud i någon form. Ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv kan ni därför välja fritt hur anbuden ska hanteras.

I arkivlagen finns bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs arkiv. Det framgår inte av din fråga om din verksamhet omfattas av arkivlagen. Frågor om arkivlagen faller utanför ramen för vad vi kan svara på i vår Frågeportal.

Uppdaterad: den 19 november 2019


Med vänlig hälsning,

Gustav

08 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.