Start

Är en friskola skyldig att lämna ut handlingar vid begäran?

Hej,

Vi bedriver en friskola, förskola i Tygelsjö. Vi har beslutat oss för att byta städbolag och fått in offert från de som har städ nu samt ytterligare ett städbolag som arbetar för oss i Stockholm.
Vi har nu bestämt oss för att byta ut städbolaget i Tygelsjö och anlita den firman som städar i Stockholm ta över. Är vi skyldiga att visa offerten vi fått till de städbolag som ej vunnit upphandlingen?

Vänliga hälsningar,

Annakarin Madsen

Annakarin Madsen

Publicerad 29 januari 2018

Hej Annakarin!

Jag vill inledningsvis upplysa om det tidigare inlägget Är friskolor skyldiga att upphandla? som berör friskolors upphandlingsskyldighet.

Huruvida ni har en skyldighet att lämna ut handlingar vid begäran beror på om ni är att betrakta som en myndighet eller inte. Det är endast myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen enligt Tryckfrihetsförordningens (TF) regler om utlämnande av allmänna handlingar.

Det framgår inte av TF vad som menas med ordet myndighet. Det är emellertid tydligt att de organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen är myndigheter. Vidare är Regeringen, ämbetsverken, domstolarna och de kommunala nämnderna exempel på myndigheter.

Friskolor drivs ofta av föreningar, stiftelser eller i bolagsform. Ingen av dessa juridiska personer är myndigheter, och i regel gäller inte offentlighetsprincipen för sådana privata organ (se RÅ 2008 ref. 6). I normalfallet är friskolor alltså inte skyldiga att lämna ut handlingar vid begäran.

I vissa fall kan dock sådana juridiska personer jämställas med myndigheter i offentlighetshänseende om de omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 3–5 §§ i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Dessa regler innebär i korthet att offentlighetsprincipen skulle kunna gälla för en friskola där en kommun eller ett landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (till exempel äger ett visst antal aktier i bolaget som driver friskolan eller har kontroll över ledamöterna i friskolans styrelse). Dessutom gäller offentlighetsprincipen för vissa organ som anges i bilagan till OSL. I bilagan nämns ett antal olika högskolor, men inga skolor på lägre nivå såsom förskolor.

Sammanfattningsvis så omfattas en friskola i form av en förskola i regel inte av offentlighetsprincipen, och har därför inte heller någon skyldighet att lämna ut handlingar vid begäran. I undantagsfall kan dock ändå offentlighetsprincipen gälla om någon av förutsättningarna i 2 kap. 3–5 §§ OSL är uppfyllda.

Uppdaterad: den 31 januari 2020

Med vänliga hälsningar,

Johan

31 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.