Start

Är kommunikation tillåten under avtalsspärren?

Publicerad 08 november 2017
Vilka kontakter och aktiviteter får den upphandlande myndigheten ha med den leverantör som har tilldelats avtalet under den tid som avtalsspärr råder?

Åsa

Publicerad 08 november 2017

Hej,

Under förutsättning att den upphandlande myndigheten och den tilldelade leverantören inte ingår ett bindande avtal finns det inga upphandlingsrättsliga hinder mot att myndigheten och leverantören kommunicerar med varandra under avtalsspärren.

Att kommunicera under avtalsspärren är i regel tvärtom något positivt. Genom att den upphandlande myndigheten och den tilldelade leverantören kommunicerar om exempelvis detaljerna kring ett kontrakt och dess utförande ökar chansen för att avtal ingås så snart som möjligt efter att avtalsspärren löpt ut.

Att inte kommunicera kan med andra ord innebära att avtalsskrivningen fördröjs, vilket båda parter i regel vill undvika, inte minst av affärsmässiga skäl.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

10 november 2017

Hej Linnea,

Om en upphandlande myndighet har beslutat om ett avbrytande på grund av inga lämpliga eller giltiga anbud, och därmed också får avvakta en avtalsspärr om 10 dagar. Hur ska eventuell kommunikation ske under denna tid?

Gäller samma villkor som under annonsering, det vill säga att alla kommunikation ska ske via det av den upphandlande myndighetens angivna elektroniska medlet?

Eller får kommunikation ske med annat medel under denna avtalsspärr?

Jonas Lundstedt

06 november 2018

Hej Jonas,

Inledningsvis kan konstateras att bestämmelserna om användning av elektroniska medel i lagen om offentlig upphandling (LOU) enbart är tillämpligt under en upphandling. Kravet är med andra ord inte tillämpligt efter att en upphandling avslutats.

En upphandling som avbrutits är att betrakta som avslutad. Detta medför att det inte längre föreligger någon skyldighet för upphandlande myndigheter att använda elektroniska medel när de kommunicerar efter en upphandling. Den upphandlande myndigheten är i sådana fall fri att själv fatta beslut om hur kommunikation med leverantörerna lämpligast ska ske.

Om den upphandlande myndigheten däremot angivit att all kommunikation, inklusive sådan som sker efter att upphandlingen avslutats, kommer att ske via ett visst elektroniskt medel ska den upphandlande myndigheten givetvis hålla sig till det.

Vid beslut om hur kommunikation ska ske, ska de grundläggande upphandlingsprinciperna iakttas, inte minst likabehandlingsprincipen. Principen om likabehandling innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle, så att ingen leverantör får något otillbörligt övertag. Principen betyder också att leverantörer i olika situationer ska behandlas olika. Undantag från huvudregeln om likabehandling är endast möjliga om det finns sakliga skäl för det. Detta medför att den upphandlande myndigheten noga bör överväga om informationen som ska kommuniceras enbart är av intresse för en viss leverantör eller om den kan vara av intresse för alla.

Källhänvisningar
  • 12 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om kommunikation.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

08 november 2018 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.