Start

Energislag, produktion av fordon

Publicerad 14 november 2017
Hej!

Vi är på väg att göra en ny upphandling av personbilar inom landstinget Sörmland. Vi skulle vilja ställa krav på det energislag som används vid produktion av bilbatteri/fordon. Känner ni till om någon annan organisation har ställt liknande krav tidigare? Jag skulle gärna vilja se använda mig av en beprövad formulering. Ett alternativ skulle kunna vara att formulera ett utvecklingskrav eller liknande, där leverantören måste visa en ambition att styra motförnybara energislag.

Annelie Tonell

Publicerad 14 november 2017

Hej Annelie,

Det är i dagsläget svårt att ställa krav på hur bilen och/eller batteriet produceras. Informationen är ofta otillräcklig om hur produktionen går till och det är därför svårt att ställa sådana krav. IVL Svenska Miljöinstitutet har publicerat en rapport om detta tidigare i år, se IVL:s pressmeddelande Ny rapport belyser klimatpåverkan från produktionen av elbilsbatterier.

Detta är en viktig fråga eftersom man inte vill flytta ett miljöproblemen från ett ställe till ett annat. Detta gäller särskilt för elbilar eftersom det är i batteriproduktionen en stor del av miljöpåverkan ligger.

Det kan vara relevant att efterfråga information om fordonets miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv i upphandlingen, gärna i form av en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD). Det finns inga vedertagna EPD:er för fordon eller bilbatterier i dagsläget, dock jobbar de flesta fordonstillverkare med livscykelanalyser i någon form. I sammanhanget är det viktigt att peka på att en livscykelanalys för ett fordon är tids- och resurskrävande att genomföra om inte leverantören redan har det.

Kanske skulle det kunna vara möjligt att man ställer ett kontraktsvillkor att leverantören under avtalstiden tar fram en EPD eller livscykelanalys.

Uppdaterad: den 6 december 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

15 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.