Start

Är vi bundna av vår förhandsannons?

Publicerad 15 november 2017
Hej,

Vi avser att genomföra en upphandling genom öppet förfarande och gå ut med en förhandsannons där det ska framgå allmän information om upphandlingen och bland annat vilka delområden som kommer att finnas. Undrar hur bunden man är till informationen som framgår av förhandsannonsen och om vi till exempel har möjlighet att ändra på delområden i den senare "verkliga" annonsen?

Anonym

Publicerad 15 november 2017

Hej,

Svaret beror på vad syftet är med förhandsannonsen.

Om förhandsannonsen endast är avsedd för förhandsinformation, till exempel för att informera om en planerad upphandling, är den upphandlande myndigheten inte bunden av något som framgår av förhandsannonsen. Den upphandlande myndigheten kan i sådant fall alltså helt bortse från vad som framgår av förhandsannonsen i den fortsatta upphandlingsprocessen.

Om förhandsannonsen däremot är avsedd för att förkorta tidsfristen för mottagande av anbud är rättsläget mer oklart. En förkortad tidsfrist efter förhandsannonsering vid öppet förfarande ska bestämmas till minst 15 dagar. Samtidigt finns en skyldighet för den upphandlande myndigheten att ta särskild hänsyn till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden.

Finns betydelsefulla skillnader mellan innehållet i förhandsannonsen och upphandlingsdokumenten måste tidsfristen för anbud naturligtvis anpassas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud.

En förhandsannons kan eventuellt innebära att en upphandling anses vara påbörjad vilket innebär att upphandlingen kan bli föremål för överprövning. Det kan dock vara svårt för en leverantör att visa att ett fel i en förhandsannons (som inte används som anbudsinfordran) har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – förhandsannons som anbudsinfordran
  • 10 kap. 3 § LOU respektive LUF – förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar
  • 11 kap. 5 § LOU respektive LUF – förkortade tidsfrister efter en förhandsannonsering
  • 11 kap. 1 § LOU respektive LUF – Förhållanden som ska beaktas när tidsfrister bestäms.
Uppdaterad: den 6 december 2019

Med vänliga hälsningar,

Gustav

20 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.