Start

Får man referera till en bifogad fil istället för att svara direkt i upphandlingsverktyget?

Publicerad 23 november 2017
Hej.

Har man rätt att i en beskrivning referera till en bifogad fil istället för att skriva direkt i upphandlingsverktyget?

Detta för att underlätta läsning för Upphandlande Myndighet?

BO

Publicerad 23 november 2017

Hej!

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller inga särskilda regler för situationen du beskriver.

Anbud ska i regel förkastas om de inte lever upp till de obligatoriska krav som den upphandlande myndigheten har angett i något av upphandlingsdokumenten. Som utgångspunkt gäller därför att en leverantör ska lämna information på det sätt som den upphandlande myndigheten anger. Vid osäkerhet är den lämpligaste åtgärden att fråga den upphandlande myndigheten vilka olika sätt som information tillåts att lämnas, i syfte att undvika att det lämnade anbudet förkastas.

Källhänvisningar
Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2016 ref. 37 – anbud ska i regel förkastas om de inte lever upp till de obligatoriska krav som den upphandlande myndigheten formulerat i något av upphandlingsdokumenten.

Uppdaterad: den 26 november 2019

Med vänliga hälsningar,

Johan

24 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.