Start

Gäller ESPD-systemet vid tilldelning av kontrakt genom avrop från ett ramavtal?

Publicerad 27 november 2017
.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 27 november 2017

Leverantörerna behöver inte lämna någon ny egenförsäkran i samband med avrop när detta sker i enlighet med ett ramavtal där samtliga villkor är fastställda, till exempel vid avrop enligt fastställd rangordning. Den upphandlande myndigheten behöver inte heller begära in bevis i samband med sådana avrop.

Notera att ESPD-systemet omfattar förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för direktivstyrda ramavtal. Detta innebär att processen är densamma som vid upphandlingen av det bakomliggande ramavtalet: som utgångspunkt måste samtliga leverantörer lämna en egenförsäkran eller ge in nödvändiga bevis när en förnyad konkurrensutsättning sker. Läs mer om detta i vår vägledning ESPD-systemet s. 11–12.

Källhänvisningar
7 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer.

Upphandlingsmyndigheten

27 november 2017 (Uppdaterat 14 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.