Start

Är man skyldig att godta leverantörernas egenförsäkran (ESPD) vid upphandling av ramavtal?

Publicerad 27 november 2017
Är upphandlande myndigheter skyldiga att godta leverantörernas egenförsäkran (ESPD) vid upphandlingar av ramavtal?

/Upphandlaren

Publicerad 27 november 2017

Hej!

Direktivstyrda upphandlingar av ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) omfattas av ESPD-systemet. Det innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att godta en av leverantören inlämnad egenförsäkran.

Syftet med att lämna en egenförsäkran är att preliminärt intyga att det inte finns grund att utesluta dem, att de uppfyller kvalificeringskraven och begränsningskriterier. Om den upphandlande myndigheten ingår ramavtal med flera leverantörer ska den begära in bevis från leverantörerna innan beslut om tilldelning. Det innebär att leverantören som lämnat en egenförsäkran på begäran ska inkomma med relevanta bevis.

Vad gäller vid tilldelning av kontrakt i ett ramavtal där samtliga villkor är fastställda?
Leverantörerna behöver inte lämna någon ny egenförsäkran i samband med avrop när detta sker i enlighet med ett ramavtal där samtliga villkor är fastställda, till exempel vid avrop enligt fastställd rangordning. Den upphandlande myndigheten behöver inte heller begära in bevis i samband med sådana avrop.

Notera att ESPD-systemet omfattar förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för direktivstyrda ramavtal. Detta innebär att processen är densamma som vid upphandlingen av det bakomliggande ramavtalet. Som utgångspunkt måste samtliga leverantörer lämna en egenförsäkran eller ge in nödvändiga bevis när en förnyad konkurrensutsättning sker.

Läs mer
Läs mer om detta i vår vägledning ESPD-systemet s. 11–12.

Upphandlingsmyndigheten

27 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.