Start

Måste separata tilldelningsbeslut i en uppdelad upphandling meddelas vid samma tillfälle?

Hej,

Om anbud kan lämnas på en eller flera delar i ett öppet förfarande är det då förenligt med LOU att meddela tilldelningsbeslut vid flera olika tillfällen som omfattar enbart en eller flera delar? eller ska tilldelningsbeslutet fattas vid ett tillfälle och omfatta samtliga ingående delar? Tack! //Maria

Maria Thorstensson

Publicerad 29 november 2017

Hej Maria!

Vi tolkar din fråga som att den aktuella upphandlingen är utformad på så sätt att kontrakt ska tilldelas i separata delar. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller inga bestämmelser som hindrar att separata tilldelningsbeslut meddelas för olika delkontrakt som ingår i en upphandling. I praktiken är det dock vanligt att dessa separata beslut meddelats samtidigt. Vi känner inte till om det har prövats i domstol hur åtskilda i tid dessa separata beslut får vara.

Av likabehandlingsprincipen följer att underrättelserna om tilldelningsbeslutet ska lämnas samtidigt till leverantörerna och ha samma innehåll. Kravet på likabehandling innebär att alla leverantörer i samma situation ska behandlas lika, varför tilldelningsbeslutet måste meddelas alla leverantörer som lämnat anbud på samma delkontrakt.

Det bör inte finnas en skyldighet enligt LOU att separata tilldelningsbeslut för olika delkontrakt ska meddelas vid exakt samma tillfälle. Däremot kan lämpligheten av att meddela tilldelningsbeslut vid helt skilda tillfällen ifrågasättas, samt eventuellt leda till något svåröverskådliga konsekvenser avseende avtalsspärrarnas löptid.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 1075 – av likabehandlingsprincipen följer att underrättelserna om tilldelningsbeslutet ska lämnas samtidigt till leverantörerna och ha samma innehåll.

Med vänliga hälsningar,

Johan

30 november 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.