Start

Återvinningstjänster där leverantören tar verksamhetsrisken, är det tjänstekoncession?

Publicerad 04 december 2017
Hej!

Vår kommun behöver ha en leverantör som hämtar transporterar och omhändertar wellpapp och tidningar. Kommunen vill ställa krav på transporten, behandlingsanläggning, containerkrav etc.

Som "betalning" erhåller leverantören ersättning för återvinning av materialet från den som bedriver återvinning/behandlingsanläggningen. Av denna ersättning erhåller kommunen sedan en viss del.
  • Är detta en tjänstekoncession enligt LUK?
  • Eller är det en form av ren försäljning från kommunen sida av materialet?
  • Eller är det rent av ett tjänstekontrakt då kommunen skulle erhållit hela ersättning för materialet om det utfördes i egen regi?
Med vänliga hälsningar
Annika Petersson
Upphandlare

Annika Petersson

Publicerad 04 december 2017

Hej Annika,

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Mycket tyder på att den beskrivna situationen avser en tjänstekoncession enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Det är dock upp till den upphandlande myndigheten att bedöma vilken lag som ska tillämpas i en upphandling. För en rättslig definition se inlägget Vad är en tjänstekoncession?. Det som kan vara relevant att titta närmare på i den beskrivna situationen är om omständigheterna överensstämmer med vad som anges i 1 kap. 22 och 23 §§ LUK, se hänvisningen från 1 kap. 13 § punkten 3 LUK.

Personligen har jag svårt att se att återvinningstjänsterna i det beskrivna fallet skulle kunna betecknas som ”ren försäljning”, särskilt med tanke på att ni ställer krav på hur tjänsterna ska utföras. Om förutsättningarna enligt LUK inte är uppfyllda bör den upphandlande myndigheten undersöka om en annan lag är tillämplig, i den beskrivna situationen möjligen lagen om offentlig upphandling (LOU).

Källhänvisningar
  • lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)
  • lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
Uppdaterad: den 19 december 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

05 december 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.