Start

Uppfyller en underleverantör de arbetsrättsliga villkoren om de anställda har arbetstillstånd?

Publicerad 08 december 2017
Hej,

Uppfyller en underleverantör de arbetsrättsliga villkor om den redovisa att sina anställda som har fått arbetstillstånd från migrationsverket?

På Migrationsverkets hemsida står att:
 "För att få arbetstillstånd ska:
  • du ha ett giltigt pass
  • du ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • du ha erbjudits lön som är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
  • du erbjudas en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig. För att uppnå kravet på försörjning måste du arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt
  • din arbetsgivare ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen."

Lasse

Publicerad 08 december 2017

Hej,

Tack för din fråga om arbetsrättsliga villkor för underleverantörer och hur dessa kan visa att de uppfyller angivna villkor.

Utgångspunkten är att de arbetsrättslig villkor som ställts i en upphandling ska fullgöras oavsett vem som utför arbetet, det vill säga av huvudleverantören själv eller av underleverantörer. Därför behöver det säkerställas att villkoren i praktiken är lika långtgående för underleverantörerna och en leverantör ska säkerställa att dennes underleverantörer minst följer samma villkor för lön, semester och arbetstid som ingår i kontraktsvillkoren. Villkoren för underleverantörerna får dock inte vara längre gående än de som ställs på huvudleverantören.

I samband med uppföljning ska leverantören i steg ett kunna redogöra för hur villkoren uppfylls, dels för sina egna anställda och dels hur eventuella underleverantörer uppfyller dem. I senare steg kan det bli aktuellt med fördjupad uppföljning eller revision. En leverantör bör själv kunna avgöra hur man ska styrka att villkoren är uppfyllda, det vill säga de bör ges möjlighet använda olika typer av bevis och det får bedömas från fall till fall om de handlingar som en leverantör använder kan styrka att villkoren efterlevs.

Vad gäller ditt exempel i frågan så behöver det framgå att respektive arbetstagare minst erhållit de nivåer för lön, semester och arbetstid som omfattas av kontraktsvillkoren. Kontraktsvillkoren i sig utgår från ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Läs mer
Du kan läsa mer om uppföljning med mera i de villkor vi ha tagit fram för städtjänster.

Vänliga hälsningar

Charlotta

12 december 2017 (Uppdaterat 24 april 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.