Start

Hur kan jag ta reda på information om en kommande upphandling?

Publicerad 05 januari 2018
Hej

En myndighet anlitar ett företag för ett jobb jag vill göra. Jag misstänker att jobbet inte är upphandlat. Hur kan jag kontrollera att upphandling har skett, utan att kontakta myndigheten direkt?

Om jobbet nu ändå är upphandlat vill jag veta när kontraktet ska förnyas, så jag lättare kan bevaka att lämna anbud när tiden närmare sig. För att slippa betala för påminnelse tjänster på Opic/Tendsign.

Mvh

Ted Andersson

Publicerad 05 januari 2018

Hej Ted,

Det är flera omständigheter i din fråga som inte är helt klara men vi ska försöka besvara frågan så heltäckande som möjligt utan att svaret blir allt för långt.

Det första steget bör vara att ta reda på om myndigheten har genomfört en annonserad upphandling eller om myndigheten har genomfört en direktupphandling.

Om myndigheten har gjort en annonserad upphandling bör du kunna hitta upphandlingsdokumenten till upphandlingen i någon av de annonsdatabaser som finns på marknaden. Om du kan hitta detta underlag finns vanligtvis ett utkast till ett kommande avtal med, och däri brukar till exempel avtalets löptid finnas med.

Däremot brukar de tecknade avtalen mellan de upphandlande myndigheterna och leverantörerna vanligen inte läggas ut offentligt, utan de brukar bara finnas hos den upphandlande myndigheten respektive den leverantör som har ingått avtalet.

Om myndigheten däremot har gjort en direktupphandling är sannolikheten stor att det inte finns några upphandlingsdokument att hitta i en annonsdatabas. I dessa fall är det nödvändigt att vända sig till myndigheten för att kunna få ut information om gjorda inköp och eventuella avtal som har tecknats.

Det finns ingen skyldighet att förnya (det vill säga upphandla på nytt) upphandlade avtal. Det är den upphandlande myndigheten som avgör om det finns ett behov att upphandla igen eller inte. I vissa fall kan behovet att upphandla vara tillfälligt, och i andra fall kan behovet tillgodoses genom att myndigheten väljer att lösa behovet i egen regi istället för att vända sig till externa leverantörer. För att vara säker på om en framtida upphandling kan komma att bli aktuell bör du ställa frågan till den aktuella myndigheten.

Om det föreligger omständigheter som ger den upphandlande myndigheten rätt att direktupphandla kan myndigheten enligt lagen vända sig direkt till en leverantör för att teckna avtal. En upphandlande myndighet är dock skyldig att anta egna riktlinjer för direktupphandling, och i dessa riktlinjer kan det framgå hur myndigheten ska och får genomföra sina direktupphandlingar. Dessa riktlinjer är dock endast interna styrdokument, och det behöver inte innebära ett brott mot upphandlingslagstiftningen om en myndighet inte skulle följa sina egna riktlinjer när en direktupphandling genomförs.

Uppdaterad: den 2 januari 2020

Med vänlig hälsning

Mattias

05 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.