Start

Måste en upphandlande myndighet upphandla den elektroniska annonsdatabasen/upphandlingsverktyget?

Publicerad 29 augusti 2019
Kan en myndighet själv välja vilken registrerad annonsdatabas och upphandlingsverktyg som ska användas eller upphandlas även detta?

Gustaf

Publicerad 29 augusti 2019

Hej Gustaf,

Alla inköp som en upphandlande myndighet gör omfattas som utgångspunkt av lagen om offentlig upphandling (LOU), om inget undantag från lagen är tillämpligt. Det finns inget undantag från LOU som omfattar de elektroniska annonsdatabaserna. Beroende på värdet av upphandlingen så blir olika bestämmelser tillämpliga. Om värdet på upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen så är det möjligt att genomföra en direktupphandling.

Till skillnad från övriga förfaranden så finns det ingen skyldighet att konkurrensutsätta en direktupphandling vilket innebär att myndigheten kan genomföra köpet genom att välja ut den leverantör som de anser vara lämpligast och därefter teckna avtal.

Överstiger värdet av upphandlingen direktupphandlingsgränsen ska upphandlingen som huvudregel annonseras.

Läs mer
Läs mer om hur man ska beräkna värdet av en upphandling i inläggen Hur beräknas värdet om upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen per år men löper längre?  och Återkommande behov – hur beräknar vi upphandlings värde vid upphandling under tröskelvärdet? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av upphandling
  • 19 kap. 7 § LOU – när får en direktupphandling genomföras
  • 19 kap. 4 § LOU – definition av direktupphandling
  • 19 kap. 9 § LOU – annonsering av upphandlingar under tröskelvärdet
  • 10 kap. 1 § LOU – annonsering av upphandlingar över tröskelvärdet.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

30 augusti 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.