Start

Hur beräknas värdet om upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen per år men löper längre?

Hej!
Om en upphandlings värde per år understiger basbeloppet, men är löpande under ett antal år. Ska man då räkna samman totalsumman, eller kan man låta det löpa eftersom summan per år understiger basbeloppet?

Hälsn.

Linda

Publicerad 09 maj 2019

Hej Linda,

När ni ska uppskatta värdet av en upphandling ska värdet av kontraktet uppskattas till det totala belopp som ska betalas enligt kontraktet.

Om ni avser att ingå ett kontrakt på ett år ska kontraktsvärdet beräknas till den totala ersättningen som kan utgå under den perioden. Om avtalet istället löper under flera år beräknas kontraktsvärdet till den ersättning som kan utgå under hela perioden. Detta innebär att ett kontrakt avseende en vara eller tjänst som årligen uppgår till 550 000 kr (under direktupphandlingsgränsen) men som har en avtalstid på exempelvis fyra år ska upphandlas utifrån de direktivstyrda reglerna eftersom det totala värdet för kontraktet överstiger tröskelvärdet (550 000 kr * 4 år = 2 200 000 kr).

Den upphandlande myndigheten ska även beakta direktupphandlingar av samma slag som genomförts under räkenskapsåret. Detta innebär att även om det aktuella kontraktet i sig understiger direktupphandlingsgränsen så kan det krävas att upphandlingen annonseras enligt något av de övriga förfarandena i upphandlingslagstiftningen beroende på vad som i övrigt har anskaffats genom direktupphandling under räkenskapsåret.

Huvudregeln är att och den metod som väljs för beräkning av upphandlingens värde inte får väljas i syfte att undvika tillämpliga bestämmelser.

Läs mer
Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av upphandlingens värde, över tröskelvärdet
  • 5 kap. 6 § LOU – förbud mot att använda en metod för värdeberäkning i syfte att undvika de direktivstyrda bestämmelserna
  • 5 kap. 11 § LOU – beräkning av värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer
  • 19 kap. 8 § LOU – beräkning av upphandlingens värde, under tröskelvärdet, inklusive beaktande av andra direktupphandlingar av samma slag.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

15 maj 2019 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.