Start

Vad innebär det att en inköpscentral agerar grossist?

Publicerad 05 januari 2018
Hej!

Jag har en fråga som avser vad det innebär i praktiken att en inköpscentral agerar som grossist (7 kap. 11-12 §§ LOU)? Jag har tolkat lagen som att en inköpscentral kan agera som grossist eller mellanhand, men vad är den praktiska skillnaden mot tidigare?

Johan

Publicerad 05 januari 2018

Hej,

I korthet innebär reglerna om grossistverksamhet att inköpscentraler har möjlighet att köpa varor och tjänster i eget namn för vidareförsäljning till upphandlande myndigheter. Upphandlande myndigheter kan med andra ord köpa varor och tjänster direkt från en inköpscentral under förutsättning att inköpscentralen har upphandlat dessa varor och tjänster i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning. Den upphandlande myndigheten har då uppfyllt sina skyldigheter enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) vid köpet eftersom inköpscentralen i sin tur har upphandlat varorna eller tjänsterna enligt LOU.

Redan i 2004 års LOU-direktiv fanns möjligheten att införa regler om grossistverksamhet för inköpscentraler, vilket Sverige inte valde att göra eftersom regeringen ansåg att det inte fanns något sådant behov.

Grossistverksamhet för inköpscentraler är möjligt sedan införandet av den nu gällande LOU. Den snabba tekniska utvecklingen och det faktum att alltmer handel sker på elektronisk väg innebär enligt regeringen att möjligheten för inköpscentraler att köpa varor och tjänster genom att agera som grossister har blivit alltmer aktuell. Behovet av grossistfunktionen har därför ökat.

Att bedriva grossistverksamhet som inköpscentral kan, enkelt uttryckt, göras på tre sätt
  1. på det traditionella viset
  2. genom vidarefakturering
  3. genom att inköpscentralen agerar mellanhand (och inte grossist).
För information om de olika sätten och för information om grossistverksamhet för inköpscentraler i stort hänvisar vi till vår rapport Grossistverksamhet - ett nytt verktyg för inköpscentraler (se särskilt avsnitt 5.2 om de olika tillämpningssätten).

Läs mer
Läs även gärna vår rapport Offentlig avtalssamverkan – om så kallade Hamburgsamarbeten och inköpscentralers möjlighet att bedriva grossistverksamhet. Du hittar också fler svar på liknande frågor i vår Frågeportal under taggen inköpscentral.

Källhänvisningar
  • prop. 2006/07:128, s. 184–185 – om möjligheten att införa regler om grossistverksamhet för inköpscentraler i 2004 års LOU-direktiv, vilket Sverige inte valde att införa eftersom regeringen ansåg att det inte fanns något sådant behov
  • prop. 2015/16:195, s. 527–528 om införandet av regler om grossistverksamhet i LOU.
Uppdaterad: den 2 januari 2020

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

8 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.