Start

Hur ska dynamiska inköpssystem (DIS) annonseras?

Hej,

Behöver man publicera ett dynamiskt inköpssystem i TED? Om så, är detta oavsett det totala värdet?

Ylva Westbergh

Publicerad 16 januari 2018

Hej Ylva!

Dynamiska inköpssystem vars värde uppgår till minst tröskelvärdet ska annonseras i TED
Ett dynamiskt inköpssystem behöver endast publiceras i TED om systemets värde uppgår till minst det tillämpliga tröskelvärdet.

Om värdet av det dynamiska inköpssystemet överstiger tröskelvärdet ska den upphandlande myndigheten informera om detta genom en anbudsinfordran och ange att den avser ett sådant system. En anbudsinfordran kan göras antingen genom en annons om upphandling eller, om det är en myndighet som inte är en central upphandlande myndighet, genom en förhandsannons. Oavsett typ av annons ska anbudsinfordran publiceras i TED.

Vad anbudsinfordran närmare ska innehålla framgår av Bilaga V i LOU-direktivet och standardformulär 1 (förhandsannons) respektive standardformulär 2 (annons) i genomförandeförordningen (EU) 2015/1986.

Dynamiska inköpssystem under tröskelvärdet ska annonseras i en registrerad annonsdatabas 
Om värdet av det dynamiska inköpssystemet understiger det tillämpliga tröskelvärdet ska den upphandlande myndigheten istället använda bestämmelserna i 19 kap. LOU. I sådana fall ska den upphandlande myndigheten publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en registrerad annonsdatabas.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - värdet av ett dynamiskt inköpssystem
  • 8 kap. 4 § första stycket LOU - anbudsinfordran vid inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem som uppgår till minst tröskelvärdet
  • 10 kap. 1–2 §§ LOU - annons och förhandsannons
  • 2 § upphandlingsförordningen  - anbudsinfordran ska publiceras i TED.
  • 19 kap. 8 § LOU - annonsering under tröskelvärdet.
Med vänliga hälsningar,

Johan

19 januari 2018 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Behöver ett DIS annonseras i TED om DIS:et avser utbildningstjänster enligt Bilaga 2 LOU?

Anna

13 september 2021

Hej Anna,

Om det dynamiska inköpssystemet avser tjänster som omfattas av bilaga 2 till LOU och värdet av det dynamiska inköpssystemet understiger tröskelvärdet ska systemet annonseras i en registrerad annonsdatabas. Det är frivilligt att även annonsera systemet i TED.
Om värdet av det dynamiska inköpssystemet överskrider tröskelvärdet ska annonsen publiceras i en registrerad annonsdatabas och i TED.

Notera att tröskelvärdet för sociala tjänster och andra särskilda tjänster är högre än för ”vanliga” varor och tjänster.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annonser för upphandlingar som genomförs enligt 19 kap. ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik
  • 19 kap. 1 § andra stycket LOU - vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 som har ett högre tröskelvärde än andra tjänster och varor.
  • 2 § upphandlingsförordningen (2016:1162) - en annons om upphandling avseende en tjänst enligt bilaga 2, ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå (TED) för publicering, om upphandlingen överstiger tröskelvärdet.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

13 september 2021 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.