Start

Får man ändra avtalsvillkor innan ingående av avtal?

Hej!

Kan/får en leverantör ändra på avtalsvillkor innan avtalet har börjat gälla? I detta fall så har tilldelningsbeslutet tillfallit företaget men sedan vill man ändra i avtalsvillkoret innan avtalet är signerat. Vilka möjligheter finns för att kunna göra ändringar?

Mats

Publicerad 19 januari 2018

Hej,

Frågan om avtalsvillkor får ändras under tiden mellan anbudstidens slut och då ett avtal ingås är inte reglerad i lag. Frågan har inte prövats av högsta instans. I sammanhanget kan dock nämnas att frågan om vad som gäller när ett leverantörsbyte sker under ett pågående upphandlingsförfarande har prövats av Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5090–18. I avgörandet såg inte domstolen något hinder mot att genomföra ett leverantörsbyte under en pågående upphandling. Avgörandet talar för att reglerna om vilka ändringar som får göras efter att ett avtal ingåtts skulle kunna ge stöd för att göra ändringar efter att anbudstiden löpt ut men innan avtalet blir bindande.

Däremot finns det regler om vilka ändringar som får göras innan anbudstiden är slut, samt efter att avtalet ingåtts.

Ändringar innan anbudstiden löpt ut
Ändringar som görs innan anbudstidens slut kan ske genom att den upphandlande myndigheten ändrar i upphandlingsdokumenten. Du kan läsa mer om ändringar under anbudstiden ett tidigare svar i Frågeportalen, se inlägget Vad gäller vid väsentliga ändringar under anbudstiden?.

Av din fråga förstår jag dock att anbudstiden redan är slut och att dessa alternativ inte längre är möjliga i ditt exempel.

Ändringar i ett upphandlat avtal
Däremot skulle reglerna om vilka ändringar som får göras efter att ett avtal ingåtts kunna tillämpas. En förutsättning för att få ändra ett kontrakt i enlighet med ändringsbestämmelserna i 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU) är givetvis att det faktiskt finns ett kontrakt på plats (att kontraktet skriftligen ingåtts). Att göra ändringar när avtalet väl ingåtts är tillåtet och får göras inom ramen för de förutsättningar som anges i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Du kan läsa mer om vilka ändringar som är tillåtna inom ramen för dessa bestämmelser i Upphandlingsmyndighetens uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

Sammanfattningsvis är rättsläget oklart avseende vilka ändringar som får göras under tiden mellan anbudstidens slut och då ett avtal ingåtts. Att istället tillämpa de regler som finns om ändringar av befintliga kontrakt och ramavtal kan därför vara mer förutsebart.

Läs mer
Läs mer om ändringar i form av byte av leverantör under pågående upphandling i inlägget Går det att byta leverantör under pågående upphandling? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

23 januari 2018 (Uppdaterat 16 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.