Start

Kan urvalet begränsas till svenska leverantörer vid upphandling under tröskelvärdet?

Publicerad 26 januari 2018
Hej,

Jag skulle vilja fråga:
Vid en entreprenadupphandling under tröskelvärdet (nationell upphandling) kan urval begränsas till Svenska lev?

Med vänlig hälsning

Charlotta Axelsson

Charlotta Axelsson

Publicerad 26 januari 2018

Hej Charlotta,

Nej, en upphandlande myndighet kan inte begränsa sitt urval baserat på leverantörens nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Detta följer av principen om icke-diskriminering vilken är en av de grundläggande upphandlingsprinciperna. Principerna ska alltid beaktas vid offentlig upphandling, det vill säga även vid upphandling under tröskelvärdena.

I vissa fall kan det vara tillåtet att ställa geografiska krav i upphandlingar. För att läsa mer om detta se inläggen Får man ställa krav som innebär en geografisk begränsning? och Måste anbud tas in från hela EU?.

Källhänvisningar
19 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - Bestämmelser som ska tillämpas under tröskelvärdet.

Med vänlig hälsning,

Gustav

26 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.