Start

Vilken tidsfrist gäller vid avbrytande av en upphandling?

Hej,
När man avbryter en upphandling före sista anbudsdag gäller fortfarande 10 dagars fristen för eventuell överprövning?

Hilde

Publicerad 07 februari 2018

Hej,

Ja, en ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten har skickat en underrättelse om beslutet. Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från det att underrättelsen skickades ut.

Detta gäller oavsett när under upphandlingsprocessen avbrytandet genomförs.

Källhänvisningar
20 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - tidsfrister för att ansöka om överprövning av ett avbrytandebeslut.

Uppdaterad: den 10 februari 2020

Med vänliga hälsningar,

Linnea

08 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.