Start

Vad är direktupphandlingsgränsen?

Publicerad 26 februari 2018
Vad är direktupphandlingsgränsen? 
Gränsen för direktupphandling skiljer sig åt beroende på vilken upphandlingslag som är tillämplig. Du hittar direktupphandlingsgränserna på vår webbplats. Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt (moms).

För att läsa om direktupphandling se vår webbplats.

Direktupphandling regleras i 19 a kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 26 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.