Start

Hur hanterar vi ESPD-formulärets frivilliga delar i upphandlingsverktyg?

Publicerad 07 mars 2018
När man använder sig av EU-kommissionens webtjänst för ESPD kan man välja att kryssa i/ur de frivilliga delarna. Vi använder oss nu av Tendsigns integrerade ESPD vilken har samtliga frågor/delar i sig. Visst måste jag kunna ta bort de frågor jag ej avser att ha med i den enskilda upphandlingen? Eller måste samtliga frågor ändå redovisas men att vi anger vilka vi ej avser att kräva bevisning för?

Kristin

Publicerad 07 mars 2018

Hej Kristin,

Det kan vara bra att känna till att Kommissionens webbtjänst för ESPD-formuläret har stängts ned sedan i början av maj 2019.

Jag kan inte uttala mig om hur olika funktioner ska användas i det upphandlingsverktyg ni har. Om du upplever något som oklart i verktyget bör du ta kontakt med supportfunktionen för det specifika verktyget, i ert fall Visma TendSign.

Det är ett rimligt antagande, särskilt om det eventuellt framgår av ert avtal med den aktuella upphandlingsverktygsleverantören. Notera dock att vissa frågor i standardformuläret är obligatoriska att besvara vilket innebär att dessa alltid ska finnas med i ESPD-formuläret.

Upphandlingsmyndigheten har i vägledningen ESPD-systemet lämnat råd om att irrelevanta delar av standardformuläret helt kan utelämnas i ESPD-formuläret. Exempelvis del V skulle kunna utformas på ett sådant sätt att den enbart visas för leverantörer när begränsningskriterier faktiskt ställts upp i den aktuella upphandlingen (se Upphandlingsmyndighetens vägledning ESPD-systemet s. 26).

Med vänlig hälsning,

Gustav

09 mars 2018 (Uppdaterat 29 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.