Start

Får leverantörer utanför EU lämna anbud i svenska upphandlingar?

Hej!

Gäller upphandling av virke för tillverkning. Fått en fråga från Ukraina om det får lämna anbud på denna upphandling. Vad jag förstått finns inget hinder för det eller vi kan inte begränsa upphandlingen att gälla bara EU/EES-länder, då WTO-gäller?

Visst är det tillåtet att förtydliga att anbudet ska vara skrivet på det svenska språket? Tips hur jag ska sedan kolla till exempel det här med företagsregistreringar, att det betalat skatter och avgifter i det egna landet med mera som vi kräver av inom EU...?

Tommi Slunga

Publicerad 21 mars 2018

Hej,
 
Vem kan lämna anbud i svenska upphandlingar? 
Den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU) gör inte någon skillnad mellan leverantörer från ett annat medlemsland eller länder utanför EU.

Genom WTO-avtalet GPA och andra internationella avtal har Sverige åtagit sig att öppna upp upphandlingar för konkurrens även för leverantörer utanför EU. Det framgår även av artikel 25 i LOU-direktivet att upphandlande myndigheter, i den mån de omfattas av angivna bestämmelser, inte ska ge leverantörer i de länder som anslutit sig till avtalen mindre gynnsam behandling än den som beviljas leverantörer i unionen.

Det kan förvisso noteras att WTO-avtalet bör medge vissa möjligheter att begränsa möjligheten för leverantörer utanför EU att delta i vissa upphandlingar, men jag kan inte se att detta utrymme har utnyttjats av Sverige vid utformningen av LOU. I övrigt kan nämnas att lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) innehåller särskilda bestämmelser om anbud som omfattar varor med ursprung i länder utanför EU, däribland regler om när anbud kan förkastas. Några motsvarande bestämmelser finns inte i LOU.

Se även avsnittet International Public Procurement på EU-kommissionens webbplats samt EU-kommissionens Vägledning om tillträde för anbudsgivare och varor från tredjeländer till EU:s upphandlingsmarknad.

Får man ställa krav på att anbudet ska vara på svenska? 
Huvudregeln är att ett anbud kan lämnas på vilket som helst av Europeiska unionens språk. Den upphandlande myndigheten kan däremot besluta vilket språk som ska användas under förutsättning att kravet inte står i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna  och att det framgår av annonsen (se bilaga V, del B avsnitt II punkt 10 till LOU-direktivet (2014/24/EU)).

I svensk rättspraxis finns exempel där den upphandlande myndigheten i annonsen glömt att ange vilket anbudsspråk som accepteras i upphandlingen och därmed blivit tvungen att acceptera att exempelvis vissa delar av anbud författats på annat språk än det man hade önskat sig enligt upphandlingsdokumenten, se till exempel Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 301–14.

Hur kontrollerar jag leverantörer i tredjeland?
Då det gäller leverantörer inom EU kan upphandlande myndigheter besöka informationsdatabasen e-Certis för att få information om var och hur de vanligaste typerna av bevis, till exempel intyg och certifikat, som har koppling till uteslutningsgrunderna och kvalificeringskraven, utfärdas i EU:s medlemsstater. Du kan läsa mer om detta i inlägget Samma prioritetsordning för bevis för uteslutningsgrunderna för svenska och utländska anbudsgivare?.

Någon motsvarande databas finns tyvärr inte för länder utanför EU. För att få information om relevanta bevis i Ukraina rekommenderar jag att ni första hand vänder er till Business Sweden Ukraina eller Sveriges Ambassad i Ukraina.

Källhänvisningar
18 kap. 1–3 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - bestämmelser om anbud som omfattar varor med ursprung i länder utanför EU, däribland regler om när anbud kan förkastas

Med vänliga hälsningar,

Linnea

21 mars 2018 (Uppdaterat 23 april 2021)

Tack för snabbt svar! En följdfråga, då är det så enkelt att kommuner också av GPA's bestämmelser enligt LOU? Ställer frågan då det i upphandlingsannonseringen ställs frågor om upphandlingen omfattas av avtalet om offentligt upphandling (GPA) och har inte tidigare tänkt på detta så noga, men där bör man ju svara i princip alltid JA?

Tommi Slunga

22 mars 2018

Hej igen,

Det stämmer att WTO-avtalet (GPA) gäller även för kommuner.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

22 mars 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.