Start

Måste upphandlande myndighet ta hänsyn till inte efterfrågade uppgifter i anbud?

Publicerad 21 mars 2018
Hej,

jag under om den upphandlande myndighet måste ta hänsyn till ej efterfrågad information? Vi ställde krav som skulle verifieras med Ja/Nej, samt att anbuden skulle innehålla modellbeteckning på offererade produkter. Det ena anbudsgivaren har sänt med bilagor med produktspecifikationer för offererade produkter, behöver vi ta hänsyn till dessa då vi inte har efterfrågat dem? Inga andra anbudsgivare har sänt med liknande handlingar.

Mvh Maria

Maria

Publicerad 21 mars 2018

Hej Maria,

Ja, den upphandlande myndigheten måste beakta hela leverantörens anbud vid bedömningen om anbudet uppfyller de krav, villkor och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten. Anger exempelvis en leverantör i sitt anbud dels att varan uppfyller ett obligatoriskt krav och dels bifogar en produktspecifikation där det framgår att varan inte uppfyller samma krav kan inte anbudet anses uppfylla kravet.

I denna situation kan det dock finnas utrymme för den upphandlande myndigheten att tillåta eller begära att leverantören förtydligar sitt anbud. Notera att ett anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven ska förkastas, eftersom att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen att anta ett sådant anbud.

När en upphandlande myndighet utvärderar anbud på grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ska den bedöma anbuden enligt de i upphandlingsdokumenten angivna tilldelningskriterierna. Om leverantörens anbud innehåller överflödig information som inte relaterar till tilldelningskriterierna ska ni bortse från den i utvärderingen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Läs mer
Se även inlägget Kan leverantören länka till sina allmänna villkor i sitt anbud eller ska de bifogas till anbudet? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 10 § punkten 1 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – Myndigheten ska innan den tilldelar ett kontrakt bland annat kontrollera att anbudet uppfyller de krav, villkor och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
  • 4 kap. 9 § LOU – rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud
  • HFD 2016 ref. 37 – ett anbud som inte uppfyller de obligatoriska kraven ska förkastas
  • 16 kap. LOU – utvärdering av anbud och tilldelning av avtal.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

27 mars 2018 (Uppdaterat 27 mars 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.