Start

Kan leverantören länka till sina allmänna villkor i sitt anbud eller ska de bifogas till anbudet?

Hej!

Vi är ett företag som har kunder inom både privat och offentlig sektor. Vår fråga är: Kan vi publicera våra allmänna villkor på vår hemsida och sen länka till denna sida, eller måste de alltid bifogas offerten?

Ulrica

Publicerad 19 juni 2018

Hej Ulrica,

Huvudregeln är att om en upphandlande myndighet ställt som obligatoriskt krav att viss information ska bifogas till anbudet måste informationen bifogas anbudet. Då räcker det inte med att hänvisa till att informationen finns tillgänglig någon annanstans. Givetvis har det betydelse hur det obligatoriska kravet är formulerat i det enskilda fallet.

Vad gäller anbudsgivarens allmänna villkor eller standardvillkor är det min personliga erfarenhet att dessa inte brukar efterfrågas av den upphandlande myndigheten.

Leverantören bör vara uppmärksam på att det i upphandlingsdokumenten ofta finns skrivningar om att reservationer till de förslag på villkor som finns i myndighetens avtalsutkast som finns bifogad i upphandlingsdokumenten inte godtas. En otillåten reservation kan anses föreligga om anbudsgivarens allmänna villkor bifogas anbudet utan att detta har efterfrågats av den upphandlande myndigheten och dessa villkor inte överensstämmer med villkoren eller kraven i upphandlingsdokumenten. Om ett anbud innehåller en otillåten reservation ska anbudet förkastas.

Läs mer
Se även inlägget Måste upphandlande myndighet ta hänsyn till inte efterfrågade uppgifter i anbud? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2550–16 – innehåller ett anbud en otillåten reservation ska anbudet förkastas.

Uppdaterad: den 23 april 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

26 juni 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.