Start

Får en myndighet ställa nya krav i Frågor och svarsfunktionen?

En anbudsgivare skickar in en fråga till "frågor och svar" där de vill veta vilket krav det finns på en produkt.

Upphandlaren svarar på frågan och säger att krav X gäller. Detta krav finns inte att läsa någonstans i förfrågningsunderlaget och det kommer inte ut något förtydligande med en ny kravspecifikation.

Gäller det kravet då, trots att det bara finns svar på frågan under frågor och svar?

Pernilla

Publicerad 05 april 2018

Hej Pernilla,

För att ett krav ska gälla så ska det finnas med i upphandlingsdokumenten. Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. Begreppet omfattar med andra ord bland annat administrativa krav, krav på anbudsgivarna, krav på det som ska upphandlas, utvärderingsmodell, kontraktsvillkor, annonsen om upphandling och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument. Även upphandlingens Frågor och svarsfunktion omfattas av upphandlingsdokumenten. Ett krav som framställs under ”Frågor och svar” kan därmed gälla på samma sätt som andra krav i upphandlingsdokumenten.

Om den upphandlande myndigheten gör ändringar eller tillägg under upphandlingsprocessen kan det dock få konsekvenser för den fortsatta processen beroende på hur omfattande tillägget eller ändringen är. Om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten ska en upphandlande myndighet förlänga tidsfristen för att komma in med anbud så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. En förlängning av anbudstiden är dock inte alltid tillräcklig. Vid väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten som leder till att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.

Läs mer
Se även inlägget Förlängning av anbudstiden vid väsentlig ändring i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av upphandlingsdokument
  • prop. 2015/16:195 s. 349–350 – vanliga exempel på upphandlingsdokument
  • 11 kap. 8 § LOU – förlängning av tidsfristen vid väsentliga ändringar
  • prop. 2015/16:195 s. 1064 – vid alltför väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten, som leder till att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.

Rasmus

06 april 2018 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.