Start

Går det att ställa krav på språk i referensuppdraget?

Publicerad 03 maj 2018
Får man ha följande krav gällande det språk som används till arbetsprover i en film/animations produktion? enligt följande parameter: "Arbetsproverna ska vara på svenska." Upphandlingen gäller filmproduktion för en kommuns vägnar.

Skulle inte detta vara diskriminerande för de företag som inte har tillräckligt med material för att tillgodose kravet på tre (3) arbetsprover på svenska?

Adam Liljekvist

Publicerad 03 maj 2018

Hej!

Upphandlande myndigheter är som utgångspunkt fria att utforma sin upphandling och avgöra vilka kvalifikationer som ska efterfrågas av anbudsgivarna utefter myndighetens behov. Kraven som ställs ska alltid ha koppling till kontraktsföremålet och får inte strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.

En av de grundläggande principerna är proportionalitetsprincipen. En bedömning om ett visst krav är förenligt med proportionalitetsprincipen kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen (se exempelvis EU-domstolens dom i C-234/03 Contse och HFD 2016 ref. 37). Om ett krav är proportionerligt eller inte måste avgöras i varje enskilt fall utifrån de aktuella omständigheterna.

Läs mer
Läs mer om krav på språk i inlägget Kan man ställa krav på svenska i tal och skrift vid utförandet av uppdraget? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Klara

09 maj 2018 (Uppdaterat 08 maj 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.