Start

Måste man efterannonsera upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster?

Hej
Ska upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet efterannonseras.

Barbro Werme

Publicerad 09 maj 2018

Hej Barbro,

Upphandlande myndigheter är skyldiga att efterannonsera upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster oavsett om upphandlingens värde över- eller understiger tröskelvärdet. Den upphandlande myndigheten får då samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal. Alla upphandlingar vars värde överstiger 700 000 kr ska efterannonseras.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - bestämmelser om efterannonsering av upphandlingsresultatet.
  • 19 a kap. 13 § tredje stycket LOU – när efterannonsering av upphandlingsresultatet inte behöver göras.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

14 maj 2018 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.