Start

Går det att ha en elektronisk auktion enligt LUK?

Är det med hänsyn till 19 kap. 3§ 2 st OSL, som enbart pekar ut uppgifter som avses i LOU, LUF och LUFS, överhuvudtaget möjligt att genomföra en elektronisk auktion avseende en tjänstekoncession?

mvh

Göran Anger

Publicerad 14 maj 2018

Hej Göran,

Rättsläget får betraktas som oklart om 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (OSL) utgör ett hinder för att genomföra en ”elektronisk auktion” vid upphandling av en tjänstekoncession enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Det är oklart varför det aktuella undantaget från den absoluta sekretessen inte omfattar LUK.

I den aktuella bestämmelsen finns en möjlighet att göra så att den absoluta sekretessen upphör innan ett beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Denna möjlighet är så kallad offentlig anbudsöppning. I förarbetena anges emellertid att en förutsättning för offentlighet innan upphandlingen är avslutad är att samtliga anbud och erbjudanden offentliggörs samtidigt. Det är alltså oklart om det är möjligt att genomföra en ”elektronisk auktion” enligt LUK. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Läs mer om offentlig anbudsöppning i inlägget Regleras offentlig anbudsöppning i LOU? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
prop. 2001/02:142 s. 31 - en förutsättning för offentlighet innan upphandlingen är avslutad är att samtliga anbud och erbjudanden offentliggörs samtidigt.

Med vänlig hälsning,

Gustav

21 maj 2018 (Uppdaterat 15 maj 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.