Start

Regleras offentlig anbudsöppning i LOU?

Publicerad 16 oktober 2017
Hej!

Jag är en juriststudent som just nu skriver min kandidatuppsats om offentlighet och sekretess i samband med upphandlingar. Jag har en fråga om s.k. offentlig anbudsöppning.

Möjligheten att öppna anbud i en upphandling offentligt och därigenom häva upphandlingssekretessen innan tilldelningsbeslutet fanns med i tidigare upphandlingslagstiftning. 19 kap. 3 § OSL säger fortfarande att sekretessen hävs vid tilldelningsbeslut eller när "alla anbud eller erbjudanden offentliggörs". Dock hittar jag ingenting om offentlig anbudsöppning i nya LOU och inte heller i propositionen. Finns denna möjlighet fortfarande eller har den slopats med den nya lagen?

Mvh
Nusrat

Nusrat Khan

Publicerad 16 oktober 2017

Hej Nusrat,

Möjligheten till offentlig anbudsöppning har varken tidigare eller i dagsläget reglerats i upphandlingslagstiftningen. Denna möjlighet reglerades tidigare i den numera upphävda sekretesslagen (1980:100) och numera i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med skrivningen ”alla anbud eller erbjudanden offentliggörs” i 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen avses offentlig anbudsöppning. Skrivningen motsvarar vad som gällde enligt sekretesslagen, se 6 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen. Då skrivningen i offentlighets- och sekretesslagen är densamma kanske lagstiftaren inte såg ett behov av att beröra ämnet i förarbetena till offentlighets- och sekretesslagen.

Källhänvisningar
  • sekretesslag (1980:100) – upphävd lagstiftning 
  • offentlighets- och sekretesslag (2009:400) – nu gällande lagstiftning
  • prop. 2001/02:142 s. 31 – skrivningen i offentlighets- och sekretesslagen motsvarar vad som gällde enligt sekretesslagen
  • prop. 2008/09:150 – förarbetena till offentlighets- och sekretesslagen.
Uppdaterad: den 13 november 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

18 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.