Start

Är alla tilldelningsbeslut offentliga?

Om den upphandlande myndigheten är ett statligt bolag som inte omfattas av offentlighetsprincipen, exempelvis Adda Inköpscentral, men som ändå upphandlar enligt LOU, kan man ändå som medborgare begära att få ta del av tilldelningsbeslutet?

Oskar

Publicerad 05 juni 2023

Hej Oskar,

Det är alltid möjligt att begära att få ta del av ett tilldelningsbeslut, däremot finns det ingen skyldighet för en upphandlande organisation som inte omfattas av offentlighetsprincipen att lämna ut densamma.

Även om det inte är möjligt att begära ut tilldelningsbesluten från en upphandlande organisation som inte omfattas av offentlighetsprincipen så innebär det inte att det inte går att få de flesta uppgifter som anges i tilldelningsbeslutet på annat sätt. Alla upphandlande organisationer, oavsett om de omfattas av offentlighetsprincipen eller inte, är skyldiga att efterannonsera resultatet av upphandlingar vars värde överstiger direktupphandlingsgränsen för varor och tjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) i en registrerad annonsdatabas.

På konkurrensverkets webbplats hittar du annonsdatabasregistret som innehåller uppgifter om vilka annonsdatabaser det här som är registrerade.

I sammanhanget vill vi även passa på att tipsa om vår statistikdatabas som finns publicerad på vår webbplats. I statistikdatabasen kan du söka statistik om exempelvis vilka leverantörer som har blivit tilldelade kontrakt hos en viss upphandlande organisation.

Läs mer
Läs mer om vilka möjligheter det finns att ta del av handlingar när den upphandlande organisationen inte omfattas av offentlighetsprincipen på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

09 juni 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.