Start

Kan ett tilldelningsbeslut återkallas?

Om man fått ett tilldelningsbeslut i sin favör och detta sedan blivit återtaget, kan man då kräva att få ut underlaget till beslutet?

trotte ramsin

Publicerad 20 februari 2019

Hej Trotte,

Kan ett tilldelningsbeslut återkallas?
Tilldelningsbeslut är som huvudregel preliminära. Det innebär att tilldelningsbeslut som huvudregel kan återtas eller ändras av den upphandlande organisationen. En sådan rättelse kan exempelvis ske i samband med en överprövningsprocess, vilket innebär att den upphandlande organisationen exempelvis själv kan rätta en felaktig tilldelning.

En upphandlande organisations möjlighet att dra tillbaka tilldelningsbeslutet beror dock på hur underrättelsen om tilldelningsbeslutet är utformat. Avtalsrättslig bundenhet för den upphandlande organisationen i förhållande till den vinnande leverantören kan uppstå genom underrättelsen om tilldelningsbeslutet om den avtalsrättsligt kan anses utgöra en accept. För att undvika avtalsrättslig bundenhet bör organisationen för säkerhetens skull ange att avtal sluts först senare genom ett upphandlingskontrakt.

Information som ska ges på begäran
En upphandlande organisation ska lämna upplysningar om skälen för att leverantörens anbud förkastats, till den anbudsgivare som begär det. Av begäran ska det framgå upplysningar om bland annat utformningen av, och de relativa fördelarna med, det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

Dokumentationsplikt och en allmän handling
En upphandlande myndighet ska även dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Dokumentationen ska vara slutförd senast 30 dagar efter att organisationen har tecknat avtal eller om man har beslutat att avbryta upphandlingen. Som utgångspunkt är denna typ av dokumentation allmän handling. Det innebär att den upphandlande myndigheten ska lämna ut handlingarna vid begäran att ta del av allmän handling, om uppgifterna inte omfattas av en sekretessbestämmelse.

Läs mer
På vår webbplats kan du läsa mer om möjligheten att ta del av en allmän handling.
 
Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1059 – om civilrättslig bundenhet
  • 12 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upplysningar på begäran av leverantör
  • 12 kap. 14 § LOU – dokumentationsplikt.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

25 februari 2019 (Uppdaterat 10 januari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Den 13 juni är Frågeservice stängt på grund av verksamhetsutveckling. Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.