Start

Är det skillnad på hävning och förtida upphörande?

Hej! Är det någon egentlig skillnad på hävning och förtida upphörande av ett avtal? Finns det i juridiskt nåt som ens heter förtida upphörande? Om det gör det, vad kan rymmas under det som inte ryms under hävning, eller tvärtom?

Cathrin

Publicerad 05 juli 2018

Hej!

Begreppen ”hävning” och ”förtida upphörande” definieras varken i upphandlingsregelverket eller i förarbetena. Då din fråga är en avtalsrättslig fråga bör du i första hand vända dig till någon som ger stöd inom avtalsrätt.

Med hävning avses vanligtvis en avsiktsförklaring från en avtalspart att upplösa avtalet med omedelbar verkan. Enligt köplagen får en köpare häva ett köp på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde ha insett detta. Köplagen är dock en dispositiv lag, vilket innebär att lagens bestämmelser inte tillämpas i den mån annat följer av exempelvis avtalet.

Vad som däremot menas med ”förtida upphörande” är svårare att svara på. Begreppet finns varken i köplagen eller i avtalslagen. I vissa avtal görs en distinktion mellan begreppen hävning och förtida upphörande. I andra avtal förekommer begreppet som ett slags samlingsbegrepp för hävning, uppsägning och/eller ogiltighet. Begreppets innebörd får i slutändan fastställas genom avtalstolkning i varje enskilt fall.

Källhänvisningar
  • 25 § köplag (1990:931) (köplagen) - köparens möjlighet att häva köpet
  • 3 § köplagen - köplagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna
  • lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område avtalslagen.

Med vänlig hälsning,

Klara

08 juli 2018 (Uppdaterat 09 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.