Start
Hej Linnea,

Vi ser dessa delar som fristående och oberoende av varandra. Särskilda kontraktsvillkor som avser krav på miniminivå för lön under uppdragets utförande kan inte likställas med att den upphandlande organisationen ställer ett obligatoriskt krav på att anbud inte får understiga ett golvpris.

Oavsett vilka arbetsrättsliga villkor ni ställer är anbudsgivarna fortfarande fria att välja vilka anbudspriser de vill offerera. Det finns exempelvis inget förbud i lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att en leverantör går med förlust på grund av ett offentligt upphandlat avtal.

Om ett anbud framstår vara onormalt lågt ska ni tillämpa bestämmelserna om onormalt låga anbud. Läs mer om onormalt låga anbud på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • HFD 2018 ref. 50 – det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att ange ett obligatoriskt krav som innebär att anbud under en viss nivå automatiskt kommer att uteslutas från utvärderingen
  • 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling ( LOU) – förfarandet som ska tillämpas om ett anbud förefaller vara onormalt lågt.
Med vänlig hälsning,

Mattias

06 juli 2018 (Uppdaterat 09 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.