Start

Vilka tillstånd ska kontrolleras enligt det skärpta beställaransvaret för yrkestrafik och taxi?

det står att det kommit en ny lag från 1 juli som innebär skärpt ansvar för beställare att kontrollera att utövare har rätt tillstånd. Vilka tillstånds avses?

Hans Paridon

Publicerad 05 juli 2018

Hej Hans,

Om du med din fråga avser de ändringar i yrkestrafiklagen (YTL) och taxitrafiklagen (TTL) som trädde i kraft den 1 juli 2018 och som innebär ett skärp ansvar för beställare av yrkestrafik och taxi är svaret följande.

Beställaransvaret enligt YTL för den som yrkesmässigt för egen eller för annans räkning har beställt transporten avser yrkestrafiktillstånd eller gemenskapstillstånd. Tillstånden beviljas av Transportstyrelsen och finns antecknade i vägtrafikregistret och kan kontrolleras genom en e-tjänst på Transportstyrelsens webbplats. För transporter till och från tredje land krävs särskilda tillstånd. I dessa fall finns en fysisk tillståndshandling som kan visas upp.

Beställaransvaret enligt TTL för den som yrkesmässigt för egen eller för annans räkning har beställt transporten avser taxitrafiktillståndet. Sådana tillstånd finns antecknade i vägtrafikregistret och kan kontrolleras genom att kontakta Transportstyrelsen.

Enligt båda bestämmelserna ska tillståndet kontrolleras vid tidpunkten för transporten.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 2 § yrkestrafiklag (2012:210) (YTL) - beställaransvaret
  • 2 kap. 1 § YTL - yrkesmässig trafik får bedrivas endast av den som har ett gemenskapstillstånd eller ett yrkestrafiktillstånd
  • prop. 2017/18:209 s. 36–37- för transporter till och från tredje land krävs särskilda tillstånd baserade på bilaterala- eller multilaterala överenskommelser
  • 5 kap 3 § taxitrafiklag (2012:211) (TTL) - beställaransvaret
  • 2 kap. 1 § TTL - taxitrafik får bedrivas endast av den som har taxitrafiktillstånd
  • prop. 2017/18:209 s. 37–38 - taxitrafiktillstånd finns antecknade i vägtrafikregistret och kan kontrolleras genom att kontakta Transportstyrelsen.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

06 juli 2018 (Uppdaterat 09 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.