Start

Finns det någon vägledning om hur man ska tillämpa Clean Vehicles Directive?

Finns det någon vägledning kring nya direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster?

Linda

Publicerad 31 maj 2022

Hej,

Tack för frågan! Vi på Upphandlingsmyndigheten har ingen vägledning för lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet. Lagen är den svenska implementeringen av det bakomliggande EU-direktivet.

Våra hållbarhetskriterier för fordon på både spjutspetsnivån och avancerad nivå ligger stor del i linje med de krav som gäller i offentlig upphandling av fordon och transporttjänster från och med 1 juni 2022 då EU:s Clean Vehicles Directive implementerades i svensk lagstiftning.

Hos BioDriv Ösr finns information om hur man kan resonera kring upphandling av Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling. De har även tagit fram ett faktablad avseende Clean Vehicles Directive.
.
Läs mer:
Läs mer om tillämpningen av Clean Vehicles Directive i inläggen Hur tillämpas Clean Vehicles Directive för lätta lastbilar? och Omfattar det nya Clean Vehicles-direktivet upphandling av färdtjänstresor? i vår Frågeportal.
 
Med vänliga hälsningar,

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

17 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.