Start

Särskilda arbetsrättsliga villkor vid byggentreprenadupphandling

Publicerad 06 juli 2018
Upphandlar vi en Generalentreprenad för att t.ex. bygga skolor, räcker det om vi hänvisar till ”lägsta nivåer” i Byggavtalet eller borde vi också ta fram lägsta nivåer från andra kollektivavtal? Vilka andra kollektivavtal skulle då vara relevanta?

Till exempel:
  • Elinstallationer = Installations avtalet
  • VVS, Kyla = Teknikinstallationsavtalet
  • Ventilation = Plåt & Ventilationsavtalet
  • Måleriavtalet
  • Maskinentreprenörer = Entreprenadmaskinavtalet

Lasse

Publicerad 06 juli 2018

Hej Lasse,

Gällande byggentreprenad i form av generalentreprenad bör det noteras att bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor omfattar arbetstagarna som ska utföra arbetet. Detta gäller oavsett om arbetstagarna anlitas direkt av leverantören eller av underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.

Det kan ofta vara så att olika kollektivavtal är tillämpliga på skilda kategorier av arbetstagare i en upphandling. De arbetsrättsliga villkor som ska gälla för respektive grupp måste då baseras på varje sådant tillämpligt kollektivavtal (se prop. 2016/17:163 s. 45).

Vi kan inte bedöma vilka arbetsrättsliga villkor ni bör ställa i er specifika upphandling. Bestämmelserna om särskilda arbetsrättsliga villkor ska tillämpas om det är behövligt. Läs mer om behövlighetsbedömningen på vår webbplats.

På vår webbplats finns även bland annat mallar och tillämpningsstöd för arbetsrättsliga villkor.

Med vänlig hälsning,

Gustav

09 juli 2018 (Uppdaterat 09 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.