Start

Behöver man upprätta ett tilldelningsbeslut vid förnyad konkurrensutsättning?

Hej,
Behöver man upprätta och underteckna ett beslut vid tilldelning av en förnyad konkurrensutsättning utan avtalsspärr?

Caroline

Publicerad 16 juli 2018

Hej Caroline,

Om det finns fler än en anbudsgivare ska myndighet snarast möjligt skriftligen underrätta anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt som grundas på ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet.

Det finns ingen upphandlingsrättslig skyldighet att underteckna vare sig tilldelningsbeslutet eller underrättelsen. En myndighet kan givetvis ha interna regler för vilka handlingar som ska undertecknas.

Källhänvisning
12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - vad underrättelsen av beslut ska innehålla.

Med vänlig hälsning,

Gustav

17 juli 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.