Start

Måste tilldelningskriterierna för den förnyade konkurrensutsättningen framgå av ramavtalet?

Hej,
Jag gör en ramavtalsupphandling där avrop kommer att ske enligt förnyad konkurrensutsättning.
Jag undrar om jag, i ramavtalsupphandlingen, måste ange vilka utvärderingskriterier som kan komma att användas vid avropen.

Annette Karlegärd

Publicerad 20 juli 2018

Hej Annette,

Det är som utgångspunkt inte möjligt att använda tilldelningskriterier (vilka du benämner utvärderingskriterier) vid en förnyad konkurrensutsättning som inte angetts i ramavtalet.

Vid en förnyad konkurrensutsättning ska ramavtalsleverantörerna bjudas in att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet. Preciseringarna tar sikte på exempelvis antal varor, tidsåtgång för utförande av tjänst och leveranstid.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - vid en förnyad konkurrensutsättning ska ramavtalsleverantörerna bjudas in att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Villkoren får preciseras om det är nödvändigt.
  • 7 kap. 3 § LOU - villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet
  • Rosén m.fl., Lagen om offentlig upphandling, 1:1 uppl., s. 272 - preciseringarna tar sikte på exempelvis antal varor, tidsåtgång för utförande av tjänst och leveranstid.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

20 juli 2018 (Uppdaterat 05 augusti 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.