Start

Hur bildar man en inköpscentral?

Publicerad 23 augusti 2018
Hej,

Vi har några frågor om att bilda inköpscentral:

1. Hur gör man som upphandlande enhet när man ska bilda en inköpscentral där kommuner är medlemmar? Vilka formella krav finns det?

2. Kan centralen drivas av ett aktiebolag eller ekonomisk förening? Måste alla medlemmar vara ägare i den juridiska personen som driver centralen eller räcker det att man är medlem?

3. Kan ett kommersiellt företag vara medlem i en inköpscentral?

Mvh
Håkan Anderberg
Länsstyrelsen i Blekinge

Håkan Anderberg

Publicerad 23 augusti 2018

Hej Håkan,

1.
Det finns inga bestämmelser i upphandlingslagstiftningen om hur en inköpscentral bildas eller dess organisationsform. Det är en följaktligen bolagsrättslig fråga.

För att en organisation ska betraktas som inköpscentral ska den vara en upphandlande myndighet eller enhet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av
1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande myndigheter eller enheter, eller
2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter eller enheter.

En inköpscentral enligt LUF ska följa bestämmelserna i LUF-direktivet vid upphandling som den genomför för att kunna bedriva centraliserad inköpsverksamhet, trots att inköpsverksamheten inte i sig är en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1–8 §§.

Det innebär med andra ord att en upphandlande enhet eller myndighet kan, utifrån reglerna i LUF/LOU, vara att betrakta som en inköpscentral utan att någon särskild åtgärd behöver vidtas. Detta gäller under förutsättning att enheten eller myndigheten uppfyller definitionen av inköpscentral som framgår av respektive lag.

2. 
Ja, det finns inga upphandlingsrättsliga hinder mot att en inköpscentral bedrivs i en eller annan organisationsform. I till exempel ett aktiebolag kan man vara ägare, men inte medlem. I en ekonomisk förening kallas ägarna medlemmar. Detta har ingen upphandlingsrättslig betydelse.

Det finns inte något krav på varken ägande eller medlemskap i någon organisation för att en upphandlande organisation ska få anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader från eller genom en inköpscentral.

3. 
Ja, om inget annat framgår av föreningens stadgar eller liknande.

Ett sådant medlemskap kan dock äventyra den upphandlande enhetens eller myndighetens (inköpscentralens) status som upphandlande enhet eller myndighet och därmed dess status som inköpscentral (se punkten 1 ovan).

Det kan finnas annan lagstiftning som påverkar en upphandlande myndighets eller enhets (inköpscentrals) möjlighet att låta ett kommersiellt företag finansiera och/eller kontrollera den. Inom ramen för Frågeportalen kan vi inte ge stöd i dessa frågor.

Läs mer
Läs mer om myndighetens samverkan med privata aktörer vid inköp i inlägget Kan en upphandlande myndighet göra en gemensam upphandling med ett privat företag? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av inköpscentral enligt LOU
  • 1 kap. 13 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – definition av inköpscentral enligt LUF
  • 7 kap. 10–16 §§ LOU – förutsättningarna för att anskaffa från eller genom en inköpscentral enligt LOU
  • 7 kap. 5–11 §§ LUF – förutsättningarna för att anskaffa från eller genom en inköpscentral enligt LUF
  • prop. 2015/16:195 s. 531–539 – överväganden i förarbetena till upphandlingslagstiftningen avseende definitionen samt anlitandet av inköpscentraler
  • 1 kap 22 § LOU samt 1 kap. 23 § LUF– definition av upphandlande myndighet
  • 1 kap 22 § LUF – definition av upphandlande enhet.
Med vänlig hälsning,

Gustav

27 augusti 2018 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.