Start

Var annonserar man upphandling av arbeten som ska utföras i Afrika?

Publicerad 24 augusti 2018
Hej

undrar om ni har något förslag på vart man annonserar en upphandling för tjänster som ska utföras i olika afrikanska länder (kan avse även andra länder utanför EU)? en del av frågan är huruvida kontrakt som avser tjänster som ska utföras utanför EU måste upphandlas oavsett (förmodligen är det väl så eftersom upphandlingsplikten riktas mot UM i Sverige), en annan del är om ni har koll på vart man annonserar för att nå afrikanska leverantörer (TED känns tveksam).

Stort tack på förhand

Hälsningar
AT

AT

Publicerad 24 augusti 2018

Hej,

Det finns ingen global annonsdatabas för offentliga upphandlingar. Däremot har även en leverantör baserad i ett tredje land, exempelvis ett afrikanskt land, tillgång till EU:s annonseringsdatabas Tender Electronic Daily (TED ) där er annons ska publiceras om den överstiger tröskelvärdena.

Det finns inget hinder mot att en upphandlande myndighet publicerar annonsen på valfri annan plats efter att annonsen har publicerats i TED. Har annonsen inte publicerats inom 48 timmar från det att TED skickat mottagningsbekräftelsen får myndigheten sprida innehållet i annonsen på valfri plats. Under dessa förutsättningar har myndigheten alltså möjlighet att informera potentiella anbudsgivare om en upphandling på valfritt sätt.

Läs mer
Läs mer om vad som gäller när en svensk upphandlande myndighet upphandlar tjänster som ska utföras utanför EU i inläggen Omfattas köp av tjänst utanför EU av LOU? samt Får leverantörer utanför EU lämna anbud i svenska upphandlingar? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195, s. 1050 - annonser ska skickas med elektroniska medel till Europeiska unionens publikationsbyrå TED
  • 9 § upphandlingsförordningen (2016:1162) - en upphandlande myndighet får inte offentliggöra innehållet i annonsen, innan den har publicerats av Europeiska unionens publikationsbyrå.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

28 augusti 2018 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.