Start

Ställs det krav på kvalitets- och miljöstyrning i alla upphandlingar?

Hej!
Min fråga är om det är ett skallkrav från upphandlande svenska myndigheter att små tjänsteföretag (1 anställd) ska tillhandahålla kvalitets- och miljö certifikat, ISO, alt manual som beskriver metoder/rutiner?

Marie

Publicerad 03 oktober 2018

Hej Marie,

Upphandlande myndigheter får ställa krav på att leverantören ska inneha ett visst certifikat avseende kvalitets- eller miljöledningsstandarder. Vidare får myndigheter exempelvis ställa krav på teknisk kapacitet som kan bevisas med en beskrivning av de metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten samt av leverantörens undersöknings- och forskningsresurser, och/eller information om de metoder leverantören använder för att säkra kvaliteten och de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att vidta vid fullgörandet av kontraktet.

Bara för att en myndighet i vissa fall får ställa krav på att leverantören ska följa vissa kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder eller metoder/rutiner innebär det inte att myndigheten alltid ska göra det. Ett sådant krav kan missgynna vissa leverantörer, exempelvis små- eller mikroföretag, och är inte alltid proportionerligt trots att LOU medger att kravet får ställas. Se exempelvis inlägget Kan man ställa krav på miljöledningssystem i alla upphandlingar? i vår Frågeportal.

Kraven som ställs ska alltid vara förenliga med de grundläggande principerna för offentlig upphandling och det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra vilka krav som ska ställas i varje enskild upphandling. Vilka krav som ställs framgår av upphandlingsdokumenten i respektive upphandling.

Källhänvisning
  • 15 kap. 14–15 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - Upphandlande myndigheter får ställa krav på att leverantören ska inneha ett visst certifikat avseende kvalitets- eller miljöledningsstandard.
  • 15 kap. 11 § punkterna 4 och 8 LOU - teknisk kapacitet.
Med vänlig hälsning,

Gustav

05 oktober 2018 (Uppdaterat 09 december 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.