Start

Vad innebär ”Andra ekonomiska eller finansiella krav” i del IV avsnitt B?

Publicerad 08 oktober 2018
Hej,

Vi förstår inte formuleringarna och vet därmed inte vad vi ska svara på dessa:

MVH

I artikel 58.3 i direktiv 2014/24/EU anges följande urvalskriterier: Andra ekonomiska eller finansiella krav
Beträffande andra eventuella ekonomiska eller finansiella krav som specificerats i meddelandet eller i upphandlingsdokumenten, intygar den ekonomiska aktören följande:

Som skall besvaras med en textruta benämnd  "Beskriv åtgärderna"

Kjell Hansson

Publicerad 08 oktober 2018

Hej!

Vad som ska anges under avsnittet B: Ekonomisk och finansiell ställning i del IV avseende andra ekonomiska eller finansiella krav, ska framgå av upphandlingsdokumenten. Om det inte framgår där bör ni vända er till den upphandlande myndigheten.

En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning i första hand i form av de uppställda exempel som tas upp i 15 kap. 10 § första stycket 1–3 punkten lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär inte att de olika former av intyg som räknas upp i 15 kap. 10 § LOU är uttömmande.

Med vänlig hälsning,

Klara

09 oktober 2018 (Uppdaterat 09 december 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.