Start

Behöver SKV 4820 ingå i anbud vid upphandling LOU eller LUF?

Publicerad 18 oktober 2018
behöver SKV 4820 ingå i anbud vid upphandling LOU eller LUF?

Mats Milsta

Publicerad 18 oktober 2018

Hej Mats,

Det är upphandlingsdokumenten som styr vad som ska ingå i ett anbud. Om det ett obligatoriskt krav på att SKV 4820 ska ingå i anbudet så måste den blanketten också bifogas. Ett anbud som inte uppfyller ett obligatoriskt krav ska som utgångspunkt förkastas.

Enligt LOU
En upphandlande myndighet får begära att en leverantör ska ge in ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten. Intyget är ett bevis för att leverantören har fullgjort sina skyldigheter gällande skatter och socialförsäkringsavgifter.

När det gäller skatter och socialförsäkringsavgifter för åligganden i Sverige är det oklart vad som är det relevanta beviset. Tidigare kunde en upphandlande myndighet få tillgång till beviset genom Skatteverkets blankett SKV 4820 eller tjänsten ”E-transport”, men sedan 6 mars 2019 lämnar inte längre Skatteverket ut information om restförd skatteskuld via blankett 4820 eller tjänsten ”E-transport”. En upphandlande myndighet kan numera istället hämta bevis avseende skatter och socialförsäkringsavgifter från Kronofogdemyndigheten (eller motsvarande funktion i den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg eller liknande). En upphandlande myndighet som har tillgång till samma information exempelvis via sitt upphandlingsverktyg eller en kreditupplysningstjänst bör kunna använda sig av någon av dessa möjligheter istället.

Läs mer om hur du hämtar uppgifter om leverantörers obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter på vår webbplats och i inlägget Var kan jag kontrollera om det finns obetalda skatte- eller socialförsäkringsskulder? i vår Frågeportal.

Enligt LUF
Om en upphandlande enheten också är en upphandlande myndighet ska den upphandlande enheten utesluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller upphandling om leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter. Då ska även bestämmelserna om bevis i LOU tillämpas.

En upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling om leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter. Om enheten gör det ska bestämmelserna om bevis i LOU tillämpas.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandlingen om leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter
  • 15 kap. 8 § LOU - en upphandlande myndighet får begära att en leverantör ska ge in ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten och som visar att det inte finns omständigheter som enligt 13 kap. 2 § utgör skäl för uteslutning
  • 13 kap. 2 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - en upphandlande enhet som också är en upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling om leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter
  • 14 kap. 3 § LUF - en upphandlande enhet ska tillämpa bestämmelserna om bevis enligt 15 kap. 1-13 LOU vid kontroll om leverantören ska uteslutas i enlighet med 13 kap. 2 §
  • 13 kap. 3 § LUF - en upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet får på de grunder som anges i 13 kap. 1 och 2 §§ utesluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

25 oktober 2018 (Uppdaterat 28 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.