Start

Anbudstiden vid direktupphandling av koncessioner

Publicerad 31 oktober 2018
Hej!

Önskar få klarhet i hur lång anbudstiden måste (minst) vara i en upphandling av en Tjänstekoncession under direktupphandlingsgränsen?

Önskar även ett förtydligande om en direktupphandling av en Koncession måste annonseras?

Lambros

Publicerad 31 oktober 2018

Hej,

I vårt svar nedan utgår vi från att den beskrivna upphandlingen kommer att genomföras som en direktupphandling enligt 15 kap. lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Det finns inga minifrister vid direktupphandling enligt LUK. Däremot gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna även vid direktupphandling. En av dessa principer är proportionalitetsprincipen. I en direktupphandling av en tjänstekoncession måste därför anbudstiden vara proportionerlig i förhållande till vad tjänstekoncessionen avser. Anbudstiden ska vara tillräcklig för att anbudsgivaren ska ha en möjlighet att utforma ett anbud som kan möta den upphandlande myndighetens förväntningar. Det finns ett antal inlägg om proportionalitet i vår Frågeportal.

En direktupphandling av en koncession behöver inte annonseras.

Läs mer om upphandling av koncessioner på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 15 kap. lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – bestämmelser om icke direktivstyrd upphandling.
  • prop. 2015/16:195 s. 652 – motivering till varför bestämmelser om saken inte finns.
Med vänlig hälsning,

Gustav

02 november 2018 (Uppdaterat 28 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.