Start

Samordnad upphandling med myndigheter i andra medlemsstater

Publicerad 27 november 2018
Hej,
Jag ska för ett EU-projekts räkning upphandla en tjänst (VR/3D-upplevelse) där vi ska vara piloter. Det är sedan tänkt att det som option ska vara möjligt för andra i projektet att avropa samma. Det är deltagare från bl a Litauen och Tyskland. Hur gör jag då? Jag tänker kring fullmakt? Gäller samma som i Sverige?

Emelie Skårstedt

Publicerad 27 november 2018

Hej Emelie,

En upphandlande myndighet eller enhet kan genomföra en samordnad upphandling med en upphandlande myndighet eller enhet från en annan medlemsstat. I sådana situationer ska de deltagande myndigheternas eller enheternas ansvarsområden fastställas i en överenskommelse. I överenskommelsen ska också framgå vilka nationella bestämmelser som ska vara tillämpliga vid upphandlingen. Informationen ska också anges i upphandlingsdokumenten.

Frågor om fullmakt är främst en avtalsrättslig fråga vilket vi inte ger stöd inom. I det beskrivna fallet finns även inslag av internationell rätt. Vi ger inte stöd i sådana frågor. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.

Källhänvisningar
7 kap. 15-23 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - bestämmelser om gemensam upphandling med myndigheter från andra medlemsstater.

Med vänlig hälsning,

Gustav

30 november 2018 (Uppdaterat 07 mars 2021)

Hej!

Gäller den här möjligheten enbart upphandling enligt LOU? Jag kan inte hitta motsvarande bestämmelser i de andra upphandlingslagarna?

Jonas

24 november 2023

Hej Jonas,

I upphandlingslagarna finns ett fåtal bestämmelser om samordnad upphandling. Där används ibland begreppet gemensam upphandling i stället för samordnad upphandling. Bestämmelserna gäller för upphandlingar över tröskelvärdena enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Motsvarande bestämmelser saknas i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK).
 
Samordnad upphandling
Formerna för en samordnad upphandling kan se ut på olika sätt. Det kan handla om samordnad upphandling i form av:
  • tillfälliga samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter (upphandlande organisationer)
  • anlitande av en inköpscentral.
Det är också möjligt att genomföra samordnade upphandlingar med upphandlande organisationer och inköpscentraler från andra medlemsstater.

Läs mer om samordnad upphandling på vår webbplats.
 
Källhänvisningar
  • 7 kap. 10–13 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)/7 kap. 5–8 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – Inköpscentraler
  • 7 kap. 14 § LOU/7 kap. 9 § LUF – det är tillåtet att genomföra en upphandling gemensamt med en upphandlande organisation från en annan medlemsstat
  • 7 kap. 15–16 §§ LOU/7 kap. 10–11 §§ LUF – Inköpscentraler i annan medlemsstat
  • 7 kap. 17–21 §§ LOU/ 7 kap. 12–16 §§ LUF – Gemensamma upphandlingsåtgärder med upphandlande myndighet eller enhet i annan medlemsstat
  • 7 kap. 22–23 §§ LOU/7 kap. 17–18 §§ LUF – Upphandling med en gemensam enhet
Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

28 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.